Escola Coral

Notícia a la televisió de l'Hospitalet.

L’Escola Coral del Cor Adinoi té com a principal objectiu l’educació musical a través de la veu cantada. Es planteja com un projecte educatiu, artístic i social destinat a proporcionar formació vocal i musical a infants i joves amb edats compreses entre els 6 i els 18 anys. Es fonamenta en la pràctica del cant coral de manera motivadora i lúdica, adequant-la a les edats dels seus membres. Aquesta educació pretén facilitar el desenvolupament artístic dels infants i joves, mitjançant un repertori ric i plural, amb atenció especial a la música catalana, que els ensenyi a estimar la música gaudint del cant coral com a vehicle d’expressió i comunicació. L’Escola Coral és un exercici de coherència amb l’objectiu que perseguíem, ara fa vint-i-sis anys, quan vàrem fundar el Cor Adinoi.

Metòdica

Els membres de l’escola coral, son iniciats en l’educació de l’oïda, del ritme i de l’expressivitat musical a partir de la cançó i posant una atenció especial a l’educació de la veu. El treball vocal es fa, sobretot, a partir de cançons, però també amb petits exercicis i jocs per buscar l’extensió de la veu, la lleugeresa, la ductilitat i l’afinació. La respiració i la consciència corporal es treballen conjuntament. És també a partir de cançons que es du a terme el treball rítmic i de pulsació i també fent moviments corporals, petites danses i escenificació de les cançons. Els cantaires reben també formació de llenguatge musical en funció de llur edat.

 

L'Escola Coral del Cor Adinoi de la Parròquia de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat és dirigida per Mireia López.